РЕКОМ мрежа за помирување

15.07.2008.

Здруженијата на жртвите-Белград, Србија-15.07.2008.

2008, здружениа на жртвите, Национални консултации, Србија

Национални консултации со здруженијата на жртвите за Иницијативата за РЕКОМ

Овие консултации претставуваа прв подготвителен состанок со здруженијата на жртвите во Белград, кога на учесниците им беше претставена Изјавата за пристапување кон Коалицијата за основање на Регионална комисија за утврдување на фактите за воените злосторства [РЕКОМ], која во иднина ќе води процес на консултации. Беше прикажан видео запис од регионалните консултации одржани во Подгорица на 9 мај 2008 година, на кои беше официјализирана иницијативата за основање на РЕКОМ. На собирот присуствуваа 16 претставници на здруженија на жртвите и пет посматрачи, а воведни излагања имаа Наташа Кандиќ (Фонд за хуманитарно право, Србија) и Лидија Шкаро (Меѓународна комисија за исчезнати лица, БиХ).

Транскриптот и видео-снимката се достапни само на на БХСЦ јазици.

Nacionalne konsultacije sa udruženjima žrtava

Transkript

Izjava o pristupanju (SR)

 

 

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.