РЕКОМ мрежа за помирување

Celebici_roll_up

29.09.2007.

Новинари-Сараево, БиХ-29.09.2007.

2007, БиХ, новинари, регионални консултации

Celebici_roll_up

Регионални консултации со новинарите: Инструменти за утврдување на фактите за воените злосторства во бивша Југославија

Oрганизатори на консултациите беа Фондот за хуманитарно право, Истражувачко-документацискиот центар и Documenta, во соработка со Здружението БХ новинари, Независното здружение на новинарите на Војводина, Независното здружение на новинарите на Србија, Меѓународниот центар за образование на новинари (Хрватска) и Меѓународниот центар за транзициска правда (ICTJ). Учествуваше 31 новинар, а воведничари на собирот беа Наташа Кандиќ (Фонд за хуманитарно право, Србија), Весна Тершелич (Documenta, Хрватска) и Мирсад Токача (Истражувачко-документацискиот центар, БиХ). Модератори беа Нерма Јелачиќ (BIRN БиХ) и Раде Радовановиќ (TV Авала, Србија). За собирот известија Бета и агенцијата VranjePress.

Транскриптот и видео-снимката се достапни само на на БХСЦ јазици.

Mišljenja i preporuke

Transkript

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.