РЕКОМ мрежа за помирување

Djeca veci format

02.12.2014.

“Деца како и сите други”, Пјер Жалица

Филм на Пјер Жалица за децата во Сараево за време на опсадата, сниман во периодот 1992-1995. Неколкуте различни приказни ги поврзува детенцето кое, во Сараево под снајпери, се вози на малечок троцикл, извикувајќи хаику кое самиот го смислил: “Весело беше и страшно”…

Филмот е титлуван на англиски јазик.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.