РЕКОМ мрежа за помирување

Djeca veci format

02.12.2014.

“Деца како и сите други”, Пјер Жалица

Филм на Пјер Жалица за децата во Сараево за време на опсадата, сниман во периодот 1992-1995. Неколкуте различни приказни ги поврзува детенцето кое, во Сараево под снајпери, се вози на малечок троцикл, извикувајќи хаику кое самиот го смислил: “Весело беше и страшно”…

Филмот е титлуван на англиски јазик.