РЕКОМ мрежа за помирување

Употреба на фактите за војните во филмот – X Меѓународен форум за транзициска правда во постјугословенските земји

Сесијата ја модерираше режисерот Лазар Стојановиќ. Целта беше да се испита и искоментира улогата на филмот како средство на опредметување...

Прочитај повеќе

Уметниците и интелектуалците од пост-југословенските земји бараат основање на РЕКОМ

Извештај од конференцијата за печат одржана во Сараево на 7. октомври

Писмото на поддршка од интелектуаци и уметници за основање на РЕКОМ можете да го преземете од овдe: http://www.zarekom.org/uploads/documents/2011/10/i_2057/f_1/f_2814_mk.doc

Прочитај повеќе