РЕКОМ мрежа за помирување

Употреба на фактите за војните во филмот – X Меѓународен форум за транзициска правда во постјугословенските земји

Сесијата ја модерираше режисерот Лазар Стојановиќ. Целта беше да се испита и искоментира улогата на филмот како средство на опредметување...

Прочитај повеќе

Уметниците и интелектуалците од пост-југословенските земји бараат основање на РЕКОМ

Извештај од конференцијата за печат одржана во Сараево на 7. октомври

Писмото на поддршка од интелектуаци и уметници за основање на РЕКОМ можете да го преземете од овдe: http://www.zarekom.org/uploads/documents/2011/10/i_2057/f_1/f_2814_mk.doc

Прочитај повеќе

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.