РЕКОМ мрежа за помирување

IMG_9013

19.05.2015.

Употребата на фактите во уметничките дела

Панел за театарот на Десеттиот форум за транзициска правда

 

Во рамки на сесијата Употребата на фактите во уметничките дела на Десеттиот форум за транзициска правда, прикажано беше воведно видео со делови од шест претстави кои се занимаваат со војната во Југославија и со фактите поврзани со неа. Панелисти беа режисерите Дино Мустафиќ, Aндреј Носов и Стеван Бодрожа, глумците Aлбан Укај и Maja Изетбеговиќ, директорот на Босанскиот народен театар во Зеница Хазим Бегагиќ и драматургот Aмир Башовиќ. Сесијата ја модерираше театарскиот критичар Бојан Муњин.

Видеото е достапно само на БХСЦ јазиците.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.