РЕКОМ мрежа за помирување

Изменет и дополнет Статут на Коалицијата за РЕКОМ

Статутот на Коалицијата за РЕКОМ е усвоен на Собранието на коалиционите членки одржано во Загреб на 15 октомври 2010 година, пред почетокот на Седмиот регионален форум за транзициска правда. Изменет и дополнет е на Собранието на Коалицијата за РЕКОМ одржано во Сараево,на 26 јуни 2011 година.

Прочитај повеќе

Нацрт Статут на РЕКОМ

Нацрт Статутот  на РЕКОМ е усвоен на состанокот на Координацискиот совет на Коалицијата за РЕКОМ на 5 март 2011 година.

Нацртот треба да го верификува Собранието на членовите на Коалицијата за РЕКОМ на седницата која ќе се одржи на 26 март во Белград.

Прочитај повеќе