РЕКОМ мрежа за помирување

Bilten mk_web naslovna

06.03.2015.

!Глас на иницијативата РЕКОМ 20/2015

Темата на новиот број !Глас на иницијативата РЕКОМ е! Извештај за процесот РЕКОМ: октомври-декември 2014 година и извештај од ! X Форум за транзициска правда во постјугословенските држави. За !Глас: Здравко Гребо, Оливер Фрљиќ, Пјер Залица, Златко Павковиќ и други.

СОДРЖИНА

УВОДНИК

Здравко Гребо

!Ќе успееме………………..2

АКТУЕЛНО

!Коалицијата за РЕКОМ ги поддржа Измените на Статутот на РЕКОМ……………….5

!Дебата за соочувањето со минатото во Хрватското народно казалиште во Ријека………………..6

АКТУЕЛНО

Oливер Фрљиќ

!Славно е за татковината да се заборава………………..8

ИНТЕРВЈУ

Пјер Жалица

!Сокривме премногу црни тајни………………..11

Златко Паковиќ

!Потребата за целосна општествена промена е огромна………………..14

АКТУЕЛНО- НОВОСТИ ЗА РЕКОМ

!Извештај за процесот РЕКОМ: oктомври – декември 2014…………………19

VII Собрание на Коалицијата за РЕКОМ………………..19

Писмо до претседателите/членовите на Претседателството на БиХ………………..20

!X Форум за транзициска правда во постјугословенските земји………………..21

Панел I: Достигнувањата и приоритетите на кривичната правда – оценка низ призма на цивилното општество ………………..22

Репарации за воените жртви во бивша Југославија ………………..25

Панел II: Постигнувања и приоритети на транзициската правда − оценка низ призма на академската заедница………………..25

Дискусија………………..26

Панел III: Од аголот на жртвите………………..29

Панел IV: Употреба на фактите во театарските претстави………………..32

Панел V: Употреба на фактите за војните во филмот………………..32

Завршен збор ………………..33

Иницијативата за РЕКОМ во медиумите ………………..34

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.