РЕКОМ мрежа за помирување

29.12.2011.

!Глас на Иницијативата за РЕКОМ – 2/2011

Уводник

!Време на трансформација ………………………………. 1

АКТУЕЛНО – НОВОСТИ ЗА РЕКОМ

!Трансформацијата на Иницијативата за РЕКОМ во меѓудржавен проект на транзициската правда ……………….. 2

!Кои се членовите на регионалниот тим на јавни заговарачи?………………………3

!Членови на Коалицијата за РЕКОМ и заговарачи

за „тврдото јадро“ на Предлог-статутот …………………..8

!Поддршка на Иницијативата за основање на РЕКОМ од страна на Високиот комесар за човекови права на ОН и Програмата за развој (УНДП)…………………….. 11

Исклучително интересирање за РЕКОМ на Конференцијата АЛДА во Стразбур ……………..13

!За РЕКОМ, уништување на илузиите и мирољубивата коегзистенција во Клагенфурт …………………………… 14

!За регионалната соработка – 20 години по нападот на Вуковар ………………………16

!„Да се убедат политичарите дека основањето на РЕКОМ е важно“ – поддршка на тимот заговарачи во БиХ ………………………………………. 18

!Претседателот на Црна Гора Филип Вујановиќ: Поддршка за РЕКОМ, забрзување на „овој важен процес“ ……………………………. 19

!Награда Крунослав Сукиќ за 2011. му е доделена на Вељко Вичевиќ …………………… 21

!Награда за Хипермнезија, претстава која ги промовира идеите на РЕКОМ ………………. 22

!Реклама за РЕКОМ на трамвај во знак на поддршка на Иницијативата за РЕКОМ ………. 24

! Што е „ транзициска правда“? ……………………………………………………… 25

ДЕБАТИ

1 Полемиката меѓу Срѓа Павловиќ и Душко Вуковиќ ………………………………………26

РЕКОА ……………………………………………………………………………………….. 28

ГЛАСОТ НА ЖРТВИТЕ

! Потресно сведочење на Смаил Дукановиќ …………………………………………………….. 30

!Глас на Иницијативата за РЕКОМ 2-2011-МК

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.