REKOM omrežje sprave

Reg_Cons_Victims-crop

09.05.2008.

Združenja žrtev in veteranov – Podgorica, Črna Gora – 9. 05. 2008

2008

Reg_Cons_Victims

Konzultacije so organizirali FHP, Documenta in IDC v sodelovanju z Združenjem državljanov Bukovice in Plevelj in Združenjem družin ugrabljenih, pogrešanih in ubitih med 1998 in 1999 na Kosovu Rdeča potonika (Crveni božur). Uvodničarji so bili Nataša Kandić (Fond za humanitarno pravičnost, Srbija), Vesna Teršelič (Documenta, Hrvaška), Mirsad Tokača (Raziskovalno-dokumentacijski center, BiH), Jakub Durgut (Združenje državljanov Bukovice in Pljevelj, Črna Gora) in Ljubiša Filipović (Združenje družin ugrabljenih, pogrešanih in ubitih med 1998 in 1999 na Kosovu Rdeča potonika (Crveni božur), Črna Gora). Na tem srečanju je bila sprožena pobuda za ustanovitev Regionalne komisije za ugotavljanje in izrekanje dejstev o vojnih zločinih (REKOM), ki so jo organizatorji – FHP, Documenta in IDC predstavili kot konkretizacijo podpore, ki so jo izrazili udeleženci konzultacij regionalnemu pristopu kot najzanesljivejšemu  načinu ugotavljanja in izrekanja dejstev o vojnih zločinih. Udeleženci (44), predstavniki združenj žrtev, žrtve, ki niso člani združenj, in veterani iz Črne Gore, Hrvaške, BiH, Srbije, Makedonije, Slovenije i s Kosova so podprli pobudo za ustanovitev REKOM-a, z globokim prepričanjem, da bo pobuda dobila močno podporo združenj družin pogrešanih v vseh post-jugoslovanskih državah, a tudi zavedajoč se, da brez politične volje nacionalnih vlad in močne podpore mednarodne skupnosti ta pobuda ne more biti uresničena.

Srečanje je najavil dnevnik Dan iz Podgorice.

Na voljo samo v BHSC jezikih.

Mišljenja i preporuke

Transkript

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.