Glas žrtev

Finka Bobaš

21.03.2010
Svjedočenje koje rasvjetljava stradanje hrvatskih mještana sela Krušice kod Viteza, kada su u taj kraj Bosne i Hercegovine stigle jedinice... Read more

Mario Lučić

30.05.2009
Mario Lučić je iz predgrađa Dubrovnika, iz Orašca. Za vrijeme rata u Hrvatskoj bio je zatočenik logora Morinj u Boki... Read more

Manda Patko

29.10.2008
Provela je rat u Vukovaru, gdje se i rodila. Osmog novembra 1991. godine je zarobljena, i odvedena u privremeni logor... Read more

Đukan Pjevač

Treći Regionalni forum; Javno slušanje žrtava; Svedočenje Đukana Pjevača;Svedočenje Đukana Pjevačasin Steve, ubijenog u operaciji Hrvatske vojske u Medačkom džepu, Hrvatska. Read more