РЕКОМ мрежа за помирување

11.04.2009.

Здруженијата на жртвите, повратници и НВО-Бјелина, БиХ-11.04.2009.

2009, БиХ, здружениа на жртвите, локални консултации, НВО

Локални консултации со здруженијата на жртвите, повратниците и невладините организацијаma за основање на РЕКОМ

Првите локални консултации во Босна и Херцеговина ги организираше невладината организација Враќање и одржлив опстанок. Во консултациите учествуваа 26 претставници на невладини организации, претежно на здруженија на жртвите од војната и од други здруженија на граѓани. Тројца од присутните беа новинари и истовремено активисти на невладини организации. Во консултациите учествуваше и претставник на Исламската заедница во Бијелина. Консултациите ги следеше посматрач на мисијата на Организацијата за европска безбедност и соработка (OБСЕ) во БиХ, од канцеларијата во Бијелина. Воведничари  беа Вехид Шехиќ (Форум на граѓаните на Тузла, БиХ), Салем Чорбо (Враќање и одржлив опстанок, БиХ), Наташа Кандиќ (Фонд за хуманитарно право, Србија), и Богдан Иванишевиќ (Меѓународен центар за транзициска правда). Вест за консултациите објавија дневниот весник Аваз, EuroBlic, РТРС, РТВ БХ.

Транскриптот и видео-снимката се достапни само на на БХСЦ јазици.

Predlozi, mišljenja i preporuke

Transkript

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.