РЕКОМ мрежа за помирување

14.09.2010.

Локални заедници-Подгорица, Црна Гора-14.09.2010.

2010, Локални заедници, Национални консултации, Црна Гора

Национални консултации со локалните заедници за Иницијативата за основање на РЕКОМ

Националните консултации со претставниците на локалните заедници во Црна Гора ги организираше Центарот за граѓанско образование во Подгорица. Воведничари беа Тарзан Милошевиќ, претседател на општината Бијело Поље, Владимир Мирчевиќ, потпретседател на општината Херцег Нови, Tеа Горјанц-Прелевиќ (Акција за човекови права) и Драгољуб Вуковиќ (PCNEN). Со собирот модерираа Далиборка Уљаревиќ, извршна директорка на ЦГО во Подгорица и Драгољуб Вуковиќ, а присуствуваа 27 учесници: претставници на локалните заедници, политичари и новинари.

Настанот беше покриен од голем број медиуми од Црна Гора; Антена M, ­, Про ТВ, ТВ Вијести, Mина, ТВ Црна Гора, Радио Слободна Европа, In TV; Вијести, Побједа, Aтлас ТВ и MBC TV.

Транскриптот и видео-снимката се достапни само на на БХСЦ јазици.

Pregled predloga, mišljenja i preporuka

Transkript

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.