РЕКОМ мрежа за помирување

26.04.2009.

НВО и здруженија на жртвите-Сребреница, БиХ-26.04.2009.

2009, БиХ, здружениа на жени, локални консутлации, НВО

Локални консултации со здруженијата на жртвите и невладините организации за Иницијативата за РЕКОМ

Вторите по ред консултации во Босна и Херцеговина ги организираше Форум на граѓаните на Тузла, член на Групата за координација на консултациите во БиХ. Во работата учествуваа 35 претставници на здруженија на жртвите и членови на семејствата на настраданите, локалните невладини организации, еден претставник на младинско здружение, една студентка и една новинарка. Во консултациите учествуваше и имам од Сребреница. Учесници претежно беа од Сребреница, Братунац и Зворникa, како и еден претставник на жртвите од Власеница. Воведничари беа Весна Тершелич (Documenta, Хрватска), Богдан Иванишевиќ (Меѓународен центар за транзициска правда) и Бранко Тодоровиќ (Хелсиншки одбор за човекови права во Република Српска, БиХ), a собирот го модерираше Вехид Шехиќ (Форум на граѓаните на Тузла, БиХ). Воведно излагање имаше и Амир Кулагиќ (член на Координативниот совет, Сребреница, БиХ). Известуваа Press, САН, Дневни аваз, Ослобоѓење, Дневни лист, Независне новине, Тузлански лист, БХТ1, ФТВ.

Транскриптот и видео-снимката се достапни само на на БХСЦ јазици.

Predlozi, misljenja, sugestije

Transkript

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.