РЕКОМ мрежа за помирување

26.09.2009.

Новинари-Нови Сад , Србија-26.09.2009.

2009, новинари, регионални консултации, Србија

Регионални консултации со новинарите за Иницијативата РЕКОМ

Регионални консултации со новинарите организираше Независното здружение на новинарите на Војводина (Србија). На собирот присуствуваа вкупно 47 учесници, основачи, директори, главни и одговорни уредници, уредници и новинари на медиумите од регионот. Предавачи беа Богдан Иванишевиќ од Меѓународниот центар за транзициска правда, Наташа Кандиќ (Фонд за хуманитарно право, Србија) и Весна Тершелич (Documenta, Хрватска). Модератори беа Динко Грухоњиќ (Независно здружение на новинарите на Војводина, Србија), Еуген Јаковчиќ (Documenta, Хрватска) и Александар Трифуновиќ (Бука, БиХ). За собирот известуваа агенцијата СРНА (БиХ), TВ Б92, Данас, H-Alter, Радио Панчево и други.

Транскриптот и видео-снимката се достапни само на на БХСЦ јазици.

Predlozi, mišljenja, preporuke

Transkript

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.