РЕКОМ мрежа за помирување

22.10.2010.

Локални заедници -Пакрац, Хрватска-22.10.2010.

2010, локални концултации, Национални консултации, Нацрт статут, Хрватска

Консултациите ги организираше Dokumenta од Загреб и Delfin од Пакрац, во Големиот совет на Градот Пакрац во Хрватска, 22. октомври 2010 година. Учествуваа преку 50 учесници/учеснички кои се занимаваат со активизам во своите локални заедници од цела Хрватска, како и неколкумина од БиХ и Србија.

Транскриптот и видео-снимката се достапни само на на БХСЦ јазици.

Nacrt statuta

transkript

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.