РЕКОМ мрежа за помирување

Локални заедници -Пакрац, Хрватска-22.10.2010.

2010, локални концултации, Национални консултации, Нацрт статут, Хрватска

Консултациите ги организираше Dokumenta од Загреб и Delfin од Пакрац, во Големиот совет на Градот Пакрац во Хрватска, 22. октомври 2010 година. Учествуваа преку 50 учесници/учеснички кои се занимаваат со активизам во своите локални заедници од цела Хрватска, како и неколкумина од БиХ и Србија.

Транскриптот и видео-снимката се достапни само на на БХСЦ јазици.

Nacrt statuta

transkript