РЕКОМ мрежа за помирување

25.09.2009.

Интелектуалци-Нови Сад, Србија-25.09.2009.

2009, интелектуалци, Национални консултации, Србија

Национални консултации со интелектуалците за Иницијативата за формирање на РЕКОМ

Националните консултации со интелектуалците организираше Независното здружение на новинарите на Војводина (NDNV, Србија). Учествуваа 35 поединци, универзитетски професори, научни работници од институти и музеи, адвокати, претставници на НВО и на медиумите. Предавачи беа Богдан Иванишевиќ од Меѓународниот центар за транзициска правда и Драган Поповиќ од Фондот за хуманитарно право (Србија). Динко Грухоњиќ (NDNV) модреираше со собирот. Од собирот известуваа радио Нови Сад, ТВ Пинк, NDNV, ТВ Војводина и ТВ Аполо.

Транскриптот и видео-снимката се достапни само на на БХСЦ јазици.

Predlozi, mišljenja, preporuke

Transkript