РЕКОМ мрежа за помирување

Злоупотреба на невладините организации во контекст на соочување со минатото

Некои медиуми во БиХ и претставници на Хелсиншкиот одбор за човекови права во Република Српска упорно изнесуваат неточни информации за процесот РЕКОМ, за придвижувачите и за јавните заговарачи на Иницијативата зборуваат со јазик на омраза и шират ставови кои се во длабока спротивност со основните принципи на транзициската правда, со што ја злоупотребуваат организацијата во чие име зборуваат...

Прочитај повеќе

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.