РЕКОМ мрежа за помирување

Proslost za buducnost

16.12.2011.

5 години – Минато за иднина

Филмот зборува за првите пет години од консултативниот процес од едфна поинтимна, емоптивна перспектива. Учесниците кои се среќаваа во бројни градови ширум регионот за да разговараат за идниот РЕКОМ, во меѓувреме стануваа пријатели, а во овој филм зборуваат за доживувањата и авантурите кои ги следеа во текот на првите пет години од Процесот РЕКОМ, кој започна на 5 мај 2006 година.

 

Иницијативата за воспоставување регионална комисија, според мене, е една исклучително храбра и смела идеја, чие вистинско значење е токму во самиот процес, бидејќи успеавме на иста маса да доведеме луѓе кои имале различни ускуства за време на војната, а кои како резултат на тоа денес имаат различни потреби и различни очекувања.

Амир Кулагиќ, Сребреница

Автор на филмот Mарко Цвејиќ.

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.