РЕКОМ мрежа за помирување

07.07.2011.

Јавно заговарање на Иницијативата за РЕКОМ, Извештаj 07.2011.

Првата политичка поддршка на Иницијативата за РЕКОМ дојде од Парламентот на Црна Гора. На консултациите со пратениците на црногорскиот парламент, 30.06.2010 година, претседателот на парламентот, Ранко Кривокапиќ и пратениците и изразија целосна поддршка на цивилната иницијатива за основање на Регионална комисија за факти за жртвите и воените злосторства. Уследи поддршка од претседателот на Република Хрватска, Иво Јосиповиќ (31. август 2010), и од претседателот на Република Србија, Борис Тадиќ (01 септември 2010).

 

Јавно заговарање на Иницијативата за РЕКОМ, Извештаj 07.2011.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.