РЕКОМ мрежа за помирување

30.11.2014.

ТВ споротви – Кампања „РЕКОМ– дај потпис!“

Продолжение на првата медиумска кампања на Иницијативата за РЕКОМ.

Автор на спотовите е режисерот Слободан Шијан.

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.