РЕКОМ мрежа за помирување

30.11.2014.

ТВ споротви – Кампања „РЕКОМ– дај потпис!“

Продолжение на првата медиумска кампања на Иницијативата за РЕКОМ.

Автор на спотовите е режисерот Слободан Шијан.