РЕКОМ мрежа за помирување

26.06.2011.

Изменет и дополнет Статут на Коалицијата за РЕКОМ

Изменет и дополнет Статутот на Коалицијата за РЕКОМ е усвоен на Собранието на Коалицијата за РЕКОМ одржано во Сараево,на 26 јуни 2011 година.

 

Статут на Коалицијата за РЕКОМ