РЕКОМ мрежа за помирување

t_09

17.10.2010.

Седми регионален форум за транзициска правда

t_09

 

 

 

 

 

 

Седмиот Форум за транзициска правда беше одржан на 16-17.10.2010 година во Загреб. Форумот го отвори претседателот на Република Хрватска, Иво Јосиповиќ. Во неговата работа учествуваа и бившиот претседател на РХ, Стипе Месиќ, потпретседателот на Владата на РХ Слободан Узелац, претставници на Саборот и на министерствата на РХ. Учесниците на Коалицијата овој факт го оценија како уште една потврда за хрватската политичка поддршка за Иницијативата за РЕКОМ. Во рамки на пленарната седница беше организирано и јавно слушање на жртвите и на сведоците на воените злосторства.

Покрај пленумот, работата беше организирана во четири работни групи: за состав и избор на членови на РЕКОМ, за овластувањата на РЕКОМ и односот со правосудството, за јавно заговарање на Иницијативата и за целите и задачите на РЕКОМ. Во групата за овластувањата имаше мислења дека Статутот на РЕКОМ треба да почива на принципот на доброволно сведочење на жртвите и да се обврзат државните институции согласно закон. Имаше забелешки за изоставување на геноцидот во делата кои се во надлежност на РЕКОМ. Беше предложено, а од сите учесници на пленарната седница и прифатено, во Статутот да не се наведуваат конкретни кривични дела, туку членот 15 да гласи: „Комисијата ги утврдува фактите во врска со кривичните дела против човечноста и против меѓународното хуманитарно право, како и фактите во врска со другите тешки кршења на човековите права“. Во тек се измени на Нацртот на Статутот на РЕКОМ согласно забелешките за текстот кои беа ставени од страна на учесниците на таа работна група.

Трето Собрание на Коалицијата за РЕКОМ беше одржано на 15.10.2010 година во Загреб. Беа избрани пет нови членови на Координативниот совет. Со измените на Статутот на Коалицијата отворен е патот членовите на оние организации кои се веќе во Коалицијата да бидат и индивидуални членови. Сега Коалицијата брои вкупно 1060 членови, од кои 66 се од Црна Гора, 269 се од Босна и Херцеговина, од Хрватска се 91, од Косово се 283, од Македонија се 3, од Словенија се 5 и од Србија се 343 лица. Освен тоа, 200 посетители на фестивалот MESS писмено го поддржаа основањето на РЕКОМ.

 

Нацрт статут – коментари

Работна група IV: Јавно заговарање на Иницијатива за РЕКОМ: Преглед на предлозите, препораките и мислењата

Програма

Центарот за соочување со минатото – Документа: Без гласот на жртвите нема помирување

Галерија

 

Видеото е достапно само на БХСЦ јазиците.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.