РЕКОМ мрежа за помирување

Предлог на Статутот на РЕКОМ

Предлог Статутот на РЕКОМ е усвоен на ИВ-то Собрание на Коалицијата за РЕКОМ коесхто се одрзха на 26 март 2011 година во Белград.

Статут – предлог

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ