РЕКОМ мрежа за помирување

03.07.2014.

Иницијативата за РЕКОМ на Универзитетот Сингидунум

Mаја Миќиќ одржа предавање за 20-тина студенти од регионот, но и од други делови на светот

 

Во рамки на летната Школа за компаративни студии на конфликтите, организирана на Факултетот за медиуми и комуникации, во четврток на 3 јули, беше одржано предавање чија тема беше Иницијативата за РЕКОМ.

Пред студентите на модулот „Промислување на транзициската правда – лекциите од Балканот и пошироко“ Иницијативата за РЕКОМ ја претстави Mаја Миќиќ, членка на Коалицијата за РЕКОМ. Во текот на едночасовното предавање Миќиќ даде одговор на прашањето: Зошто РЕКОМ?

Покрај тоа, таа го претстави досегашниот тек на процесот на заговарање, како и целите и задачите на РЕКОМ. Во натамошниот тек на предавањето, во делот на интерактивната дискусија, околу 20-тина студенти од регионот, но и од други делови на светот, разговараа за методологијата на работата на РЕКОМ, за предизвиците во процесот на заговарање за основање на РЕКОМ, како и за мотивите за истрајноста во самиот процесот.

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.