РЕКОМ мрежа за помирување

29.01.2011.

Mалцинства-Скопје, Македонија-29.01.2011.

2011, Македонија, малцинствата, регионални консултации

Регионалните консултации со претставниците од малцинските заедници се одржани во Скопје, со педесет учесници од целиот простор на некогашна Југославија. Собирот го отворија Гордана Дувњак (Координациски совет на Коалицијата за РЕКОМ, членка од Македонија),  Ратко Гајица (Хрватско собрание), Шаип Камбери (претседател на општината Бујановац, Србија). Говореше и Наташа Кандиќ (Фонд за хуманитарно право, Србија). Консултацијата ја модерираше Боро Китаноски (Мировна акција, Прилеп, Македонија). Од случувањето известуваа македонски и косовски медиуми.

Преглед на препораките, предлозите и мислењата