РЕКОМ мрежа за помирување

20.11.2010.

НВО и ветерани-Скопје, Македонија-20.11.2010.

2010, ветерани, Македонија, Национални консултации, НВО

Се работи за вторите консултации на Иницијативата за основање на РЕКОМ кои се одржуваат во Македонија. Консултациите ги организираше Мировна акција од Прилеп. На собирот присуствуваа 40 учесници/чки од територијата на Македонија. Модератори беа Гордана Дувњак (Координациски совет на Коалицијата за РЕКОМ, Македонија) и Боро Китаноски (национален координатор на консултативниот процес во македонија). Карактеристично беше дека присуствуваа скоро сите претставници на поголемите ветерански здруженија во македонија, албански и македонски.

За консултациите ивестија ТВ Канал 5, А1 ТВ, Алсат-М ТВ, ТЕЛМА ТВ, Сител ТВ, МРТВ.

Предлози, мислења и препораки

препис

Соопштеније

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.