РЕКОМ мрежа за помирување

kampanja sakupljanja potpisa

02.09.2013.

Кампања за собирање потписи – медиумски извештаи

Краток филм за кампањата за собирање потписи ширум бивша Југославија, составен од медиумски извештаи за кампањата и од изјави на поддршка од граѓаните и многубројни познати личности од сите општествени сфери, од местото на настанот, веднаш по давањето потпис.

Ако верувате во правдата, ако верувате во мирот, во соживотот, дајте потпис.

Драго Пилсел, новинар од Хрватска, во ТВ емисијата „Да, можеби, не“ на Радио Телевизија Србија

Повеќе за кампањата од април 2011 е достапно тука.

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.