РЕКОМ мрежа за помирување

Korica glas mk 19

15.12.2014.

!Глас на Иницијативата за РЕКОМ 19/2014

Korica glas mk 19
TЕМА НА БРОЈОТ
!Помирувањето во постјугословенските земји………………2
Д-р Дениса Костовицoва
!Да се надминат границите повлечени со колективното страдање……………..3
Д-р Авила Килмари
!Заедница за одржлив мир во Ирска……………..8
Д-р Хрвоје Класиќ
!Постои ли дијалог меѓу научната заедница и општеството?………………13
Проф. д-р Зоран Пајиќ
!Потребно е да се прифатат извинувањата………………16
Дино Мустафиќ
!Вулгарен национализам и простачи фашизам се на власт во последните 25
години………………19
Д-р Eрик Горди
!Потенцијалот на културата да изгради простор за дијалог и да ги поврзе
луѓето………………23
Д-р Гентиан Зибери
!Извинувањето пред жртвите се поважни од пресудите на трибуналот……………..25
Наташа Кандиќ
!Иницијативата за РЕКОМ може да ги исправи ограничувањата кои со себе ги носи
судската постапка…………….28

Glas 19_MK.pdf by KoalicijazaREKOM

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.