РЕКОМ мрежа за помирување

K1_K4_mk_18

06.05.2014.

!Глас на Иницијативата за РЕКОМ 18/2014

K1_K4_mk_18

СОДРЖИНА

УВОДНИК

!Oсновањето на РЕКОМ станува извесно………………2

АКТУЕЛНО

!Трчам за РЕКОМ на маратоните во Белград, Приштина и Скопје………………5

!Коалицијата за РЕКОМ разговараше со Владиката Григорије ……………..6

!Ветераните и помирувањето во регионот на бивша Југославија………………8

!Нарцис Мишановиќ: Помирувањето е билка која постојано мора да се

налева………………9

!Спасоје Кулага: Ветераните мораат да бидат вклучени во процесот на градење на

мирот………………12

!Звонко Луциќ: Помирувањето ги кочи интересите на политиката и на корумпираните

елити………………15

!Гани Балај: Признавањето на вината е предуслов за мир……………..20

!Далибор Трајковиќ: Работата со младите е патот кон помирувањето …………….22

!Боро Китаноски: Разбирањето, столб на одржливиот мир……………25

Слаѓана Буковац

!Мистеријата на психичкото здравје……………..27

MЕЃУНАРОДНА ТРАНЗИЦИОНА ПРАВДА

!Aмериканските војници во потрага по мир во Виетнам…………….31

ИНТЕРВЈУ: Леа Давид

!Ветераните мораат да бидат дел на процесот на градење на мирот……………..33

Glas 18_mk2 by KoalicijazaREKOM

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.