РЕКОМ мрежа за помирување

t2_K1_K4_mk_15

24.06.2013.

!Глас на Иницијативата за РЕКОМ 15/2013

t2_K1_K4_mk_15

Уводник

Помирување на локално ниво………………..2

АКТУЕЛНО – НОВОСТИ ЗА РЕКОМ

Помирувањето во постјугословенските земји – IX Меѓународен форум за транзициона правда………………4

Кардиналот Пуљиќ ја прими делегацијата за РЕКОМ…………….5

АКТУЕЛНО

!Помирувањето во регионот на поранешна Југославија

Jетон Незирај …………….. 6

Сања Песек……………..8

Предраг Луциќ…………….. 12

Свенка Савиќ……………..14

Волфганг Клоц……………..17

Адратик Келменди……………..20

Флоренс Хартман…………….. 23

ИНТЕРВЈУ

Фра Иван Шарчевиќ……………..26

ГЛАСОТ НА ЖРТВИТЕ

Сведочење: Неда Стрибер……………..30

 

!Глас на Иницијативата за РЕКОМ 15-2013 by KoalicijazaREKOM

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.