REKOM omrežje sprave

t2_K1_K4_slo_15

24.06.2013.

!Glas Iniciative Za REKOM 15/2013

t2_K1_K4_slo_15

VSEBINA

UVODNIK

!Sprava na lokalni ravni………………..2

AKTUALNO – NOVICE O REKOM

!Sprava v postjugoslovanskih državah IX Mednarodni forum za tranzicijsko pravicnost –

porocilo………………4

!Kardinal Puljic sprejel delegacijo Koalicije za REKOM…………….5

AKTUALNO

!Sprava v regiji nekdanje Jugoslavije

!Jeton Neziraj: Trpljenje, ki smo ga povzrocili drugim …………….. 6

!Sanja Pesek: Odkup za kolektivni zlocin: o spravi……………..8

!Predrag Lucic: Trafikantovi fragmenti o spravi……………. 12

!Svenka Savic: Lahko veliko, sedaj in tukaj ……………..14

!Wolfgang Klotz: Politika in sprava…………….17

!Adriatik Kelmendi: Soocanje s preteklostjo in soocanje s sedanjostjo……………..20

!Florence Hartmann: Soditi in oprostiti državno nasilje: dve nasprotujoci si ali

komplementarni praksi?…………….. 23

INTERVJU: Fra Ivan Šarcevic……………..26

GLAS ŽRTEV

Pricanje: Neda Striber……………..30

!Glas Iniciative Za REKOM 15-2013 SLO by KoalicijazaREKOM

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.