РЕКОМ мрежа за помирување

15.12.2011.

!Глас на Иницијативата за РЕКОМ – 1/2011

 

УВОДНИК

!Вистината нема алтернатива……………………………….. 1

АКТУЕЛНО – НОВОСТИ ЗА РЕКОМ:

!Собрани се 542 660 потписи за петицијата за РЕКОМ ……………….. 2

!Иницијативата за РЕКОМ е вклучена во Стратегијата за проширување и во извештаите на Европската комисија…………. 4

!Писмото со поддршка на РЕКОМ го потпишаа 155 уметници и интелектуалци ……………………… 5

!Коалицијата за РЕКОМ повикува да се формираат бази за поддршка на податоците за исчеанатите ……………………. 7

!Италијанските студенти ја поддржаа Иницијативата за РЕКОМ…………………………………………….. 9

!Епистемолошка заедница – против „братството на криминалните кругови“…………………………… 10

РЕКОА ЗА РЕКОМ…………………… 14

ГЛАСОТ НА ЖРТВИТЕ………………………………15

ДЕБАТИ За Иницијативата РЕКОМ ………….. 17

!Глас на Иницијативата за РЕКОМ – 1/2011

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.