RECOM Reconciliation Network

Ljudski gubici - Hrvatska 1991-1995. (RECOM Dossier)
Ljudski-gubici_HR-1991-1995_1

06.06.2020.

(BHSC)Ljudi koji su izgubili život u vezi sa ratom u Hrvatskoj, 1991 – 1995.

Human Losses, War Crimes, War in Croatia

Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, Zagreb (12.12), Sarajevo (13.12), Beograd (15.12) i Priština (19.12.2016)

Documenta, TJAR, CDTJ, FHP i FHP Kosovo

 

Pogledajte vizuelni prikaz