REKOM omrežje sprave

REKOM je Regionalna komisija za ugotavljanje dejstev o vojnih zločinih in drugih hudih kršitvah človekovih pravic na ozemlju nekdanje SFRJ od 1. januarja 1991 do 31. decembra 2001, za katere ustanovitev si prizadeva Iniciativa REKOM.

Proces REKOM je bil sprožen z debato o instrumentih za odkrivanje in izrekanje dejstev o preteklosti v maju 2006, na Prvem regionalnem forumu za tranzicijsko pravičnost, ki so ga organizirali Fond za humanitarno pravičnost (Srbija), Raziskovalno-dokumentacijski center (BiH) in Documenta (Hrvaška). Udeleženci, predstavniki nevladnih organizacij in združenj družin pogrešanih in žrtev iz pojugoslovanskih držav, so se zavzeli za regionalni pristop pri ugotavljanju dejstev o vojnih zločinih z obrazložitvijo, da je vojna potekala na področju več držav in da žrtve in storilci večinoma ne živijo v isti državi.

Koalicija za ustanovitev REKOM-a je bila ustanovljena na Četrtem regionalnem forumu za tranzicijsko pravičnost 28. 10. 2008 v Prištini. V naslednjih treh letih je Koalicija sprožila najobsežnejšo družbeno debato, kar jih je bilo kdajkoli organiziranih v tem prostoru: konzultacijski proces o mandatu REKOM-a je zaobjel 6.700 predstavnikov/predstavnic civilne družbe vključno z organizacijami za človekove pravice, žrtve, družine žrtev in pogrešanih, begunce, veterane/branitelje, taboriščnike, pravnike/pravnice, umetnike/umetnice, pisatelje in pisateljice, novinarje/novinarke in druge ugledne posameznike/posameznice. V obliki okroglih miz so udeleženci/udeleženke podajali/podajale svoje predloge in stališča o mandatu tega regionalnega, meddržavnega organa za odkrivanje in javno izrekanje dejstev o vojnih zločinih in drugih hudih kršitvah človekovih pravic, o žrtvah in storilcih. Izvedenih je bilo 128 lokalnih in regionalnih srečanj in osem mednarodnih forumov za tranzicijsko pravičnost. Podana stališča so bila pretočena v Predlog Statuta REKOM-a, ki ga je potem analizirala ekspertna skupina, sestavljena iz odposlancev/odposlank predsednikov držav in predsedstva BiH. Ekspertna skupina je po letu dni dela 28. 10. 2014 Koaliciji predala Spremembe Predloga Statuta, ki so bile potem tudi sprejete na Skupščini Koalicije 14. novembra 2014.

Po Predlogu Statuta je REKOM meddržavna komisija, ki jo ustanovijo države, nastale na ozemlju bivše SFRJ. Ta izvensodni organ bo raziskal navedbe o vseh vojnih zločinih in drugih hudih kršitvah človekovih pravic v zvezi z vojno; poimensko bo popisal vse vojne žrtve kot tudi žrtve kaznivih dejanj v zvezi z vojno; zbral bo podatke o taboriščih in drugih mestih prisilnega zapiranja. Regionalna komisija bo neodvisna od svojih ustanoviteljev. Financirana bo z donacijami.

Iniciativa REKOM poziva pojugoslovanske države, da skupaj ustanovijo to komisijo in ugotovijo dejstva, pomembna za zgodovino in za bodočnost celotnega prostora bivše Jugoslavije, ki bodo enako sprejemljiva za vse nekoč sprte strani. Iniciativo za ustanovitev REKOM-a je do konca leta 2014 s svojimi podpisi podprlo več kot 580.000 ljudi iz cele bivše Jugoslavije.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.