REKOM omrežje sprave

t_Evropska-Komisija.gif

20.10.2011.

Iniciativa za REKOM je vključena v Strategijo razširitve in poročila Evropske komisije

t2_Evropska-Komisija

Evropska komisija je 12.10.2011. sprejela svoj letni pregled strategije razširitve in napredka na evropski poti, ki so jo države zahodnega Balkana, Turčija in Islandija opravile v prejšnjem letu. Ob tej priložnosti je bila objavljena tudi Strategija razširitve in glavni izzivi 2011-2012 ter poročila o napredku vsake države iz regije, kot tudi posebno, analitično poročilo o Srbiji.

Strategija razširitve postavlja cilje za naslednje časovno obdobje in ocenjuje napredek kandidatov za članstvo v Evropski uniji. Poročila o napredku so dodatek k Strategiji razširitve in v njih organi Evropske unije ocenjujejo, v kolikšni meri so države napredovale v evropskih integracijah. Ti dokumenti še enkrat dajejo podporo iniciativi za REKOM kot pomembni za ta napredek.

V Strategiji razširitve, v poglavju 2.3, pod nazivom „Enhancing regional cooperation and reconciliation in the Western Balkans“, je poudarjeno, da Evropska komisija pazljivo nadzira takšne aktivnosti, saj so bistvenega pomena za stabilnost in pridruževanje Evropski uniji. „Initiatives by NGOs and civil society, such as the […] Truth and Reconciliation Commission (RECOM) […] play an important role in enhancing reconciliation beyond governments among the citizens of the region”, je zapisano na tem mestu.

V poglavju 1.3 analitičnega poročila za Srbijo, se pod nazivom „Regional issues and international obligations“, navajajo regionalno sodelovanje in dobri medsosedski odnosi. V okviru tega je kot pozitivna ocena zapisano:  „Serbia supports the RECOM initiative on reconciliation.“

Uradna politična podpora Pobudi za REKOM je poudarjena tudi v poglavju 2.3 poročila o napredku za Bosnu in Hercegovino, Hrvaško, Makedonijo, Črno goro in Kosovo, kjer se poudarja, da vsaka od teh dežel “ continues to actively support […] the RECOM initiative ”.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.