REKOM omrežje sprave

rijeka

21.11.2014.

Debata o soočanju s preteklostjo v Hrvaškem narodnem gledališču na Reki

t_IMG_2907

 

Hrvaško narodno gledališče Ivan pl. Zajc (HNK Ivan pl. Zajc) in Koalicija za REKOM sta 19. novembra 2014 organizirala javno tribuno „Uporaba dejstev pri gledališkem predstavljanju stvarnosti devetdesetih“ kot uvod v predstavo „Hrvaško gledališče“, zadnji del „Trilogije o hrvaškem fašizmu“, avtorskega projekta režiserja Olivera Frljića in dramaturga Marina Blaževića.

Govorniki na tribuni so bili režiser predstave „Hrvaško gledališče“ Oliver Frljić, gledališki režiser iz Bosne in Hercegovine Dino Mustafić, ki režira predstave, ki obdelujejo vojno tematiko in soočanje s preteklostjo, posebej tisto devetdesetih let, in Sven Milekić, predstavnik Koalicije za REKOM. Mustafić nastopa tudi kot javni zagovornik Koalicije za REKOM, široke koalicije združenj, organizacij in posameznikov iz vseh 7 držav, nastalih na področju nekdanje Jugoslavije, ki zagovarjajo vzpostavitev regionalne komisije za ugotavljanje dejstev o vojnah med 1991 in 2001. Ena osnovnih nalog te komisije je izdelava poimenskega popisa vseh ubitih, padlih, zaprtih in pregnanih ljudi s prostora nekdanje Jugoslavije in odpiranje širokega družbenega dialoga v vojnih zločinih in dogajanjih, ki so oblikovala našo družbeno stvarnost.

Dramaturg HNK Ivan pl. Zajc Marin Blažević je usmeril razpravo k vprašanju gledališča kot ogledala družbene realnosti, ki izprašuje in vstopa v problematiko, ki ostaja zunaj delovanja akademske srenje, medijev pa tudi civilne družbe. Dejstva, ugotovljena z delom sodišč, policije, nevladnih organizacij ali komisij, morajo nujno biti kontekstualizirana za razgrajevanje državnih mitov in na njih temelječih zgodovinskih razlag. Ko gre za masovne zločine in zatiranje človekovih pravic v nedavnih vojnah, je predstavitev dejstev nujna na vseh ravneh in prek vseh razpoložljivih kanalov, da bi žrtve dobile vsaj majhno zadoščenje, storilci pa družbeno obsodbo, ko umanjkajo sodne odločitve.

Na tribuni je v prvi vrsti sedelo nekaj prostovoljcev, ki potem, ko so jim režiserji pojasnili, kako se v sodobnem postdramskem gledališču obravnavajo dokumentarna in politična dejstva, niso imeli posebnih vprašanj in so mirno odšli. Frljić in Blažević sta ob pomoči sarajevskega gledališkega režiserja Dina Mustafića in aktivista Koalicije za REKOM Svena Milekića pojasnila, zakaj je pomembno, da se vsakdo v teh prostorih sooči s svojimi zločini. V prepolnem salonu zgradbe HNK so pojasnili, kako Frljić iste stvari počne v Sloveniji, BIH in Srbiji. Sven Milekić je predstavil, kako Koalicija zagovarja vzpostavljanje regionalnega telesa, da bi se izdelal poimenski popis vseh v zvezi z vojno ubitih, pogrešanih in zaprtih ljudi.

Dva dni pred tribuno na Reki je v Beogradu potekal X Forum za tranzicijsko pravičnost, na katerem so režiserji Dino Mustafić, Andrej Nosov, Stevan Bodroža, Pjer Žalica in Lazar Stojanović, dramaturg Amir Bašović in sarajevska igralca Maja Izetbegović in Alban Ukaj govorili o umetniški nuji in odgovornosti, da se ukvarjajo s tistim, kar uradna politika pozablja in kar ne vstopa v uradno zgodovinopisje.

 


info heading

info content

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.