РЕКОМ мрежа за помирување

24.04.2010.

Ветерани, бегалци и раселени лица-Белград, Србија-24.04.2010.

2010, бегалци, ветерани, Национални консултации, раселените

Национални консултации со ветераните, бегалците и раселените лица за Иницијативата за основање на РЕКОМ

Консултациите ги организираше Фондот за хуманитарно право. На собирот присуствуваа 54 учесници/чки, претставници здруженија на семејствата на загинатите, исчезнатите, здруженија жртвите, воените ветерани, бегалците и раселените лица. Гости на собирот беа хрватските бранители од Осијек – Мирослав Варга и Жељан Мрак. Воведничарка и модераторка беше Наташа Кандиќ, член на Координативниот совет на Коалиција за РЕКОМ (Фонд за хуманитарно право), додека Марко Величковиќ од Центарот за развој на цивилни ресурси зборуваше на темата Зошто РЕКОМ.

Транскриптот и видео-снимката се достапни само на на БХСЦ јазици.

Primedbe, predlozi i preporuke

Transkript

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.