РЕКОМ мрежа за помирување

25.04.2009.

Здруженијата на жртвите i семејствата жртвите-Белград, Србија-25.04.2009.

2009, Национални консултации, семејства на жртвивте, Србија

Национални консултации со жртвите и членовите на семејствата жртвите за Иницијативата за РЕКОМ

Консултациите ги организираше Здружението на семејствата на киднапираните и убиени на Косово и Метохија. На собирот присуствуваа 29 учесници, претежно членови на здруженија на семејствата на жртвите од Косово, и неколку здруженија на жртвите од Хрватска. Учесниците на собирот во Белград дојдоа од Црна Гора (11), Косово (3) и од различни делови на (14). Воведничари беа Наташа Кандиќ, Милосав Стојковиќ и Маја Стојановиќ.

Транскриптот и видео-снимката се достапни само на на БХСЦ јазици.

Mišljenja, predlozi i preporuke

Transkript

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.