РЕКОМ мрежа за помирување

25.04.2009.

Здруженијата на жртвите i семејствата жртвите-Белград, Србија-25.04.2009.

2009, Национални консултации, семејства на жртвивте, Србија

Национални консултации со жртвите и членовите на семејствата жртвите за Иницијативата за РЕКОМ

Консултациите ги организираше Здружението на семејствата на киднапираните и убиени на Косово и Метохија. На собирот присуствуваа 29 учесници, претежно членови на здруженија на семејствата на жртвите од Косово, и неколку здруженија на жртвите од Хрватска. Учесниците на собирот во Белград дојдоа од Црна Гора (11), Косово (3) и од различни делови на (14). Воведничари беа Наташа Кандиќ, Милосав Стојковиќ и Маја Стојановиќ.

Транскриптот и видео-снимката се достапни само на на БХСЦ јазици.

Mišljenja, predlozi i preporuke

Transkript