РЕКОМ мрежа за помирување

brif_logo_portal

13.06.2014.

“Трчам за РЕКОМ”- Промовирање на идејата за помирување и соочување со минатото”

Да не дозволиме да се повторат конфликтите и злосторствата што се случуваа на територијата на поранешна Југославија во периодот од 1991 – 2001 година! Да се направи попис на жртвите и да им се оддаде почит ним и на семејствата кои изгубиле свои блиски во тој период. Да се зборува, да се дебатира и да се соочиме со минатото – само така ќе може да се дојде до вистинско помирување и правда. Ова беше апелот кој произлезе од вчерашната дебата и конференција за печат, во рамките на Процесот РЕКОМ во Македонија.

Повод за денешната дебата и конференцијата за печат е вклучувањето на Коалицијата за РЕКОМ во Скопскиот маратон на 11 мај 2014 година. Центарот за истражување и креирање политики е партнер за имплементација на регионалниот проект „Зајакнување и поддршка на Процесот РЕКОМ„ во Македонија. Оваа година Коалицијата за РЕКОМ се вклучува во улични акции за прибирање на потписи за поддршка на РЕКОМ, како и во Скопскиот маратон на 11 мај 2014, под мотото „Трчам за РЕКОМ„. Целта на овие јавни акции е промовирање на идејата за помирување и соочување со минатото во јавноста, а особено помеѓу младите, кои се една од целните групи на акцијата.

Главната цел на проектот е развивање на култура на почитување на човековите права во пост-југословенските земји, преку зајакнување на процесот РЕКОМ, чија цел е утврдување на регионален пристап кон минатото, базиран на факти и помирување помеѓу различни заедници, групи и институции, кои беа засегнати од конфликтите во Западен Балкан од 1991 до 2001 година.

Говорници на конференцијата за печат беа: Петранка Делова Миладинова – локална заговарачка за РЕКОМ, Жидас Даскаловски – јавен заговарач за РЕКОМ, Ген. Илија Николовски – Здружение на ветерани од одбраната и безбедноста на РМ, Абедин Зимбери – Здружение на воени ветерани на УЧК.

brif_logo_portal

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.