РЕКОМ мрежа за помирување

10.11.2015.recom4

10.11.2015.

РЕКОМ тркалезната маса во Скопје [Галерија]

Датум: 10-ти Ноември 2015

Време: 18 часот

Место: Хотел Порта Скопје

Извештаj

 


info heading

info content