РЕКОМ мрежа за помирување

debata-br.6

21.01.2016.

РЕКОM дебата во Скопје [транскрипт]

debata-fotografija za site

16.12.2015

“Тука сме да дискутираме на овие теми поврзани со тркалезната маса на РЕКОМ. Околу правдата, помирувањето, конфликтите во СФРЈ и во Македонија. Самата иницијатива за РЕКОМ е една благородна иницијатива за која се надеваме дека ќе има е меѓудржавен договор и ќе има реализација во сите републики односно држави кои потекнуваат од покраините и републиките од бивша Југославија.

Тука денеска донесовме три уважени гости. Од мојата лева страна господинот Зимбери, магистер, поранешен пратеник. Од мојата десна страна д-р Марковски исто така еден дел од комисијата за РЕКОМ. И професорот од мојата најдесна страна исто така подржувач на иницијативата за формирање на коалиција за РЕКОМ.

Според агендата прв ќе говори д-р Благој Марковски и неговата тема е „Помирувањето во контекст на општествено актуелните состојби во Република Македонија“…”

Датум: 16-ти Декември 2015 (среда)

Време: 18 часот

Место: Хотел Порта Скопје (населба Аеродром, близу Три бисери)

17:30-17:55     Регистрација

17:55-18:00    Изјава за медиуми

18:00-18:05     Воведно обраќање на Проф. д-р Жидас Даскаловски

18:05-18:20     Д-р Благоја Маркоски: Помирувањето во контекст на општествено    актуелните состојби во Република Македонија

18:20-18:35     Абедин Зимбери (поранешен пратеник во Собранието на РМ): Постконфликтното помирување како гаранција за мир и соживот во Република Македонија

18:35-18:50     Д-р Рубин Земон: Етничкото помирување преку градење на заеднички граѓански идентитет

18:50-19:45     Отворена дискуија

19:45-19:50     Заклучоци

РЕКОM дебата-Скопје-16.12.2015-транскрипт

Галерија

 

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.