РЕКОМ мрежа за помирување

01.09.2021.

Повик за мали проекти

РЕКОМ мрежата на помирување ги повикува организациите на цивилното општество (ОЦО) од Северна Македонија, Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора и Србија да пријават мали проекти кои придонесуваат за воспоставување на транзициската првда, градењето доверба и регионалното помирување. Доделувањето грантови за мали проекти е дел на проектот РЕКОМ мрежа на помирување, кој е финансиски поддржан од ЕУ – Служба за инструментите на надворешпната политика (FPI), RBF, CRD и NED.

 

Испратете предлог проект кој придонесува за ширење на знаењето за утврдените судски факти за жртвите и за злосторствата и коишто поттикнуваат емпатија кон жртвите, придонесуваат за помирување меѓу заедниците, го смалуваат просторот за лагите и политичките интерпретации на минатото и за изградба на култура на сеќавање на сите жртви без оглед на етничката припадност и го поттикнуваат критичкото мислење за минатото и помирувањето.

Најважно е да имате јасна претстава за идејата на проектот кој ќе го развиете на рабтилниците кои ќе ги држат експерти за транзициска правда и за развој на проекти.

 

Минималниот износ на еден грант по проект е 2.000 евра, а максимален 7.000 евра.

 

Пријавите се испраќаат електронски, на следниот e-mail: regional@recom.link

 

Рокот за пријавување е 16 октомври 2021 година.

 

 

Водич за поднесување предлог проекти

 

Пријава за мали грантови   pdf   .docx

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.