Вести

Дебата „Берлинскиот процес и помирувањето во регионот„ Скопје 29.11.2017.

Дебата

Коалиција за РЕКОМ и Центар за истражување и креирање политики

„Берлинскиот процес и помирувањето во регионот„

Скопје 29.11. 17:30 часот

Хотел Порта

Програма на дебатата

 

17.30   Воведна реч: Проф. Жидас Даскаловски, јавен заговарач за РЕКОМ и модератор на дебатата (5 min)

17.40   Зошто треба да биде потпишан договорот за РЕКОМ во рамките на Берлинскиот процес: Ана Марјановиќ Рудан/Ana Marjanović Rudan, консултантка во Praxis Development, соработничка на Western Balkans 6 i Advocacy Group (10 min)

17.50   Накратко за Берлинскиот процес: Ана Марјановиќ Рудан (10 min)

18.00   Важноста на договорот за РЕКОМ за безбедноста на регионот и на ЕУ и за остварувањето на економските проекто во рамките на Берлинскиот Процес: Ана Марјановиќ Рудан (10 min)

18.10   Помирувањето во регионот од аголот на Македонија: Проф. Жидас Даскаловски (10 min)

18.20   Процесот на помирување, РЕКОМ и соработката на младите во регионот: Анита Митиќ/Anita Mitić, Директорка на Иницијатива на младите за човекови права/Direktorka Inicijative mladih za ljudska prava (10 min)

18.30   Помирувањето во регионот- поуки за идната стратегија за транзициска правда на ЕУ: Проф. Жидас Даскаловски и Наташа Кандиќ и Nataša Kandić Регионален координатор на процесот РЕКОМ (10 min)

18.40   Дискусија

19.00   Крај на Програмата и коктел