РЕКОМ мрежа за помирување

t2_mk_09

14.09.2012.

!Глас на Иницијативата за РЕКОМ 9/2012

t2_mk_09

СОДРЖИНА

УВОДНИК

!Далиборка Уљаревиќ: РЕКОМ за иднината………………2

АКТУЕЛНО – НОВОСТИ ЗА РЕКОМ

!Коалицијата за РЕКОМ повикува на прекин на молчењето за тајните

гробници и за судбината на исчезнатите………………4

!Адриатик Келменди, нов заговарач за основање на РЕКОМ………………5

АКТУЕЛНО

!Наташа Кандиќ: Пристапот на експертите на УНДП кон кажувањето на

вистината има сериозни недостатоци………………6

!Заеднички манифестации во три земји во регионот………………12

ТРАНЗИЦИСКАТА ПРАВДА ВО РЕГИОНОТ

!ФХП Косово: Случајот Кличко – Победи законитоста, ама не иправдата………………15

!ФХП: Првостепената пресуда за воените злосторства во Ловас е

резултат на професионалната работа на судскиот совет………………18

ТРАНЗИЦИСКАТА ПРАВДА ВО СВЕТОТ

!Пресуда за репарации на жртвите на режимот на Лубанга………………21

ИНТЕРВЈУ

!Мирсад Токача: Со факти се бориме против културата нанегирање………………22

ГЛАСОТ НА ЖРТВИТЕ

!Судбин Мусиќ: !За мене тоа беше крај на светот………………25

!Глас на Иницијативата за РЕКОМ 9-2012 MK by Koalicija za REKOM

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.