РЕКОМ мрежа за помирување

t2_Glas-16_mk

11.08.2013.

!Глас на Иницијативата за РЕКОМ 16/2013

t2_Glas-16_mk

СОДРЖИНА

УВОДНИК

!Чекори по трусно тло……………..2

АКТУЕЛНО – НОВОСТИ ЗА РЕКОМ

!Официјалната Регионална група за РЕКОМ го одржа првиот состанок………………4

АКТУЕЛНОСТИ

!Трчам за РЕКОМ……………..5

!Го поддржувам РЕКОМ……………..7

MЕЃУНАРОДНИОТ ДЕН НА ИСЧЕЗНАТИТЕ (30 АВГУСТ)

!Застој во пронаоѓањето на исчезнатите………………8

АКТУЕЛНО – ПОМИРУВАЊЕТО НИЗ ПРИЗМА НА ЖРТВИТЕ

!Сенија Капетановиќ, Предор: Наша обврска е да ги прионајдеме и одбележиме местата

на страдање……………..10

!Богдан Драгишиќ, Прљево: Народот веќе не го интересира кој како се вика……………..12

!Адам Рендулиќ: Заради вистината треба да се разговара и со сторителите……………..13

!Анѓелко Квесиќ, Хрватско здружение на логорашите од Кантонот Средна Босна:

Лузните на душата не можат да зараснат……………..14

ИЗБРИШАНИТЕ ЗА ПОМИРУВАЊЕТО

!Александар Тодоровиќ: Помирувањето е двонасочен процес……………..15

!Димитар Анакиев: Не сме скарани со словенечкиот народ………………17

ИНТЕРВЈУ: ФАХРИЈЕ ХОТИ

!Доколку ви се побара прошка, а вие не сте во состојба да простите, мислам дека на

своите плечи преземате половина од тој грев………………19

Флоренс Хартман, Како да му се суди на Злото?………………22

ГЛАСОТ НА ЖРТВИТЕ

!Мирсада Малагиќ: Најтешката ноќ во мојот живот………………26

Глас На Иницијативата за РЕКОМ – No. 16-mk.pdf by KoalicijazaREKOM

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.