РЕКОМ мрежа за помирување

t2_Glas-14-MK2

29.04.2013.

!Глас на Иницијативата за РЕКОМ 14/2013

t2_Glas-14-MK2

Уводник

!За жртвите станува збор овде…………………2

АКТУЕЛНО – НОВОСТИ ЗА РЕКОМ

!Претседателката на Косово именуваше свој личен претставник за РЕКОМ………………4

!Мониторинг на транзиционата правда во постјугословенските земји ……………..5

АКТУЕЛНО

!Наследството на Хашкиот трибунал

Мирко Кларин……………… 6

Јелена Суботиќ………………10

Флоренс Хартман……………..13

Џенана Каруп Друшко………………18

Маја Муниврана Вајда……………..20

ИНТЕРВЈУ

Нерма Јелачиќ……………..23

ГЛАСОТ НА ЖРТВИТЕ

Ѓорѓе Крстиќ……………..26

!Глас на Иницијативата за РЕКОМ 14-2013 by Koalicija za REKOM

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.