РЕКОМ мрежа за помирување

t2_K1_mk

07.02.2013.

!Глас на Иницијативата за РЕКОМ 12/2013

t2_K1_mk

СОДРЖИНА

ВОВЕДНИК

!Судските процеси не се доволен одговор на насилното минато……………..2

АКТУЕЛНО – НОВИНИ ЗА РЕКОМ

!Претседателите на Хрватска, Македонија и на Црна Гора назначија личнипретставници за РЕКОМ………………4

АКТУЕЛНО

!Босанска книга на мртвите……………..5

!Промотори на помирувањето во регионот……………..7

ТРАНЗИЦИСКАТА ПРАВДА ВО РЕГИОНОТ

!Правдата за жртвите е единствениот пат до мирен соживот………………13

!Јасеновац пред предизвиците на сеќавањето……………..15

ОД ДРУГИ МЕДИУМИ

!Радио Слободна Европа: Наташа Кандиќ и Весна Тершелиќ ………………17

Интервју: Стефан Пармантиер………………21

ГЛАСОТ НА ЖРТВИТЕ

Обрен Виктор……………..24

!Глас на Иницијативата за РЕКОМ 12-2012 by Koalicija za REKOM

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.