РЕКОМ мрежа за помирување

Во српските логори за воени затвореници
Карта на локациите каде што биле држени затвореници во Војводина. Извор: МКТЈ.

06.11.2020.

На домашната линија на фронтот: Во српските логори за воени затвореници

Воислав Шешељ, Горан Хаџиќ, Истражување, Логори, Хртковци

Иако во Србија, за време на војните во 90-тите, немаше борби, илјадници затвореници од конфликтот во Хрватска, беа затворени и малтретирани во логори во Војводина.

Данијел Апро


Текст На домашната линија на фронтот: Во српските логори за воени затвореници привично беше објавен на Balkan Insight/Balkan Transitional Justice.