РЕКОМ мрежа за помирување

Во српските логори за воени затвореници
Карта на локациите каде што биле држени затвореници во Војводина. Извор: МКТЈ.

06.11.2020.

На домашната линија на фронтот: Во српските логори за воени затвореници

Воислав Шешељ, Горан Хаџиќ, Истражување, Логори, Хртковци

Иако во Србија, за време на војните во 90-тите, немаше борби, илјадници затвореници од конфликтот во Хрватска, беа затворени и малтретирани во логори во Војводина.

Данијел Апро


Текст На домашната линија на фронтот: Во српските логори за воени затвореници привично беше објавен на Balkan Insight/Balkan Transitional Justice.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.