REKOM omrežje sprave

20.03.2020.

REKOM za bodočnost

Kampanje

Kampanja je bila osredotočena na opominjanje predsednikov/predsednic ali članov predsedstva držav v regiji na dejstvo, da je ustanovitev REKOM-a odvisna od njihove odločitve. Po vzoru akcij, kakršne izvaja Amnesty International, so bile organizirane akcije pošiljanja razglednic na naslove regionalnih predsedstev s kratkim sporočilom, ki je spomnilo na že izkazano podporo ustanovitvi REKOM-a in na to, da je nastopil čas za nadaljnji korak. Ta korak je moral v času izvajanja te kampanje biti sprožitev uradnih postopkov za preverjanje pravnih in ustavnih možnosti za ustanovitev REKOM-a.

V vseh glavnih mestih držav regije je bila organizirana enodnevna ulična akcija, v okviru katere so vsi, ki so to želeli, podpisovali REKOM razglednice s svojim imenom in priimkom in te razglednice so bile potem odposlane na naslov določenega predsednika/predsednice ali članov predsedstva države v regiji.
Ta akcija je potekala 22. septembra 2012.

Kot podpora tej akciji je bila izvedena tudi online kampanja, ki se je začela 25. avgusta in je trajala do vključno 22. septembra. Uporabnikom družbenih omrežij je bil poslan poziv preko Facebook in Twitter naslova Iniciative REKOM, da na svojih profilih postavijo fotografije s sporočili podpore REKOM-u in da se sami pridružijo Iniciativi z lastnimi fotografijami in novimi sporočili. Na Facebook strani so bili postavljeni tudi oglasi in video sporočila.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.