REKOM omrežje sprave

17.02.2012.

“Radar”, RT Vojvodina, 31.12.2012.